Kanclerze uczelni w PolsceUczelnia

Dr Małgorzata Merska - Kanclerz ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie

tel. 22 321 85 85

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę kontynuowała w Szkole Handlowej we Francji. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1991 roku zaangażowana w działalność edukacyjną DrukTur Spółki z o.o. Od 1996 roku pracuje w ALMAMER Szkole Wyższej, a od roku 2002 pełni funkcję Kanclerza Uczelni. Jest autorką publikacji poświęconych aktywności zawodowej, aktywnemu poszukiwaniu pracy oraz sprawności ruchowej osób w starszym wieku.


Przegląd uczelni
w Polsce

220_300_pol.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura