Kanclerze uczelni w PolsceUczelnia

Jego Eminencja ks. kard. dr Stanisław Dziwisz - Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ur. 27 IV 1939 r. w Rabie Wyżnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Karola Wojtyły 23 VI 1963 r. W 1981 r. otrzymał tytuł doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

W latach 1966-1978 był kapelanem ks. kard. Karola Wojtyły. Następnie pełnił funkcję sekretarza osobistego Jana Pawła II od chwili wyboru do ostatnich dni jego Pontyfikatu (1978-2005).

W 1995 r. został Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, w 1996 r. protonotariuszem apostolskim, a w 1997 r. Kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. W 1998 r. został mianowany biskupem tytularnym San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego. Sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II dnia 19 III 1998. Został podniesiony do godności arcybiskupiej w 2003 r.

Odznaczony m.in. medalem Bene merenti PAT, dyplomem doktora honoris causa KUL.
Dnia 3 czerwca 2005 roku papież Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, kreowany kardynałem 24 marca 2006 r.Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
boks_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 5
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności