Kanclerze uczelni w PolsceUczelnia

Inż. Wojciech Orzechowski - Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wojciech Orzechowski, ur. 3 kwietnia 1955 roku we Wrocławiu.
W latach 1976-1980 studia na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Budownictwa Lądowego, specjalność: drogi, ulice, lotniska. W latach 1975-1989 praca we wrocławskich przedsiębiorstwach branży budowlanej. W roku 1989 na wniosek rektora prof. Michała Jędrzejewskiego powołany przez Senat uczelni na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Od roku 2006 po zmianie nazwy szkoły Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220.gif
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności