Kanclerze uczelni w PolsceUczelnia

Dr inż. Władysław W. Skarżyński - Kanclerz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kontakt email: kanclerz@sggw.pl

Absolwent Wydziału Ekonomiczno–Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1987 r. otrzymał tytuł doktora nauk rolniczych z zakresu ekonomiki rolnictwa. Do roku 1993 adiunkt, czynny nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomiczno–Rolniczego.

W roku 1991 przeszedł do pracy w administracji centralnej SGGW. W wyniku konkursu w 1992 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Administracyjnego. Obecnie pełni funkcję Kanclerza SGGW. Jest członkiem wielu Komisji Senackich i Rektorskich SGGW.

Autor ponad 20 prac naukowych, artykułów i opracowań z zakresu ekonomiki rolnictwa. Wielokrotnie wyjeżdżał na krótkoterminowe staże zagraniczne, m.in. do: USA, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Rosji, Czech.

Aktywnie działa społecznie poza Uczelnią. W roku 2002 wygrał plebiscyt czytelników lokalnej gazety „Pasmo” na najpopularniejszego mieszkańca Ursynowa - „Pasmistera”.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m. in.: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Medal „Pro Memoria”, Odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”, Odznakę „Za Zasługi dla SGGW”.
Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_Ignatianum_w_Krakowie_220.gif
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności