Kanclerze uczelni w PolsceUczelnia

Dr Małgorzata Merska - Kanclerz ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie

tel. 22 321 85 85

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę kontynuowała w Szkole Handlowej we Francji. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1991 roku zaangażowana w działalność edukacyjną DrukTur Spółki z o.o. Od 1996 roku pracuje w ALMAMER Szkole Wyższej, a od roku 2002 pełni funkcję Kanclerza Uczelni. Jest autorką publikacji poświęconych aktywności zawodowej, aktywnemu poszukiwaniu pracy oraz sprawności ruchowej osób w starszym wieku.


Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_Boks_220.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
boks_220.gif
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 5
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności